Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy z Państwa może zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok ubiegły na wsparcie dowolnej organizacji pożytku publicznego. TWÓJ 1% – TAK MAŁO, A PRZECIEŻ TAK DUŻO !!!

Jak przekazać 1% podatku na nasz klub:

W związku z tym, że nasz klub nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, nawiązaliśmy współpracę z Fundacją SPORTOWCY DZIECIOM, której głównym celem jest popularyzacja sportu, kultury fizycznej i aktywności ruchowej wśród polskich dzieci oraz młodzieży. Cała kwota przekazana przez Państwa na rzecz Fundacji Sportowcy Dzieciom z określeniem celu szczegółowego na UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA TARNÓW, zostanie przekazana naszemu klubowi, który przeznaczy je na rozwój szkolenia dzieci i młodzieży.
Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając numer KRS Fundacji Partnerstwo: 0000197334.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Sportowcy Dzieciom tj. wskazać konkretny cel – wpisać nazwę klubu sportowego UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA TARNÓW. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108 , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61 ).

Fundacja Sportowcy Dzieciom
http://www.sportowcydzieciom.pl/uczniowski-klub-sportowy-je…

Komentarze

0